Que Oferim


La gestió integral dels RAEE que oferim als nostres clients, es compon dels següents serveis:

  • Consultoria y Formació

Els nostres especialistes els poden assessorar per una optimització dels seus recursos complint amb la normativa legal que els hi afecti. Així mateix, estem en disposició de impartir xerrades i cursos de formació mediambiental per empreses, associacions i centres educatius.

  • Dipòsit de contenidors

Disposem de contenidors de diferents capacitats i models, llestos per ser depositats en les instal·lacions dels clients.

  • Recollida y transport

La nostra flota de vehicles autoritzats pel transport de residus amb el codi T-4618, per l’Agència de Residus de Catalunya, ens permet una recollida rapida i eficient.

  • Classificació i emmagatzematge

Un cop entrats a la planta, els RAEE es classifiquen i s’emmagatzemen fins al seu tractament mediambiental.

  • Descontaminació i fraccionament

Es retiren els elements contaminants per traslladar-los a plantes de processament especialitzades i es separen les diferents fraccions valoritzables que seran re-introduïdes al mercat com components o com matèries primes.

  • Protecció de dades

Garantim la protecció de marques, imatge corporativa i dades, mitjançant la destrucció certificada dels equips i suports de dades.

  • Certificació

S’estén un certificat en el que es garanteix la correcta gestió mediambiental dels residus segons la normativa vigent.

  • Valoració

Es realitza una valoració del resultat final del procés, en el que es cotitza el valor de mercat de las fracciones resultants i els costos del procés de reciclatge.