Quins Residus Gestionem


A ACS Recycling li oferim als nostres clients, la gestió integral de tot tipus de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics.

Gestionem grans aparells amb i sense components perillosos com aires condicionats, aparells amb CFC, HCFC, HC i NH3 o grans impressores entre altres. Petits aparells amb i sense components perillosos com aparells informàtics, de telecomunicacions o condensadors. Monitors i pantalles LED, CRT, cable, piles i bateries a més de derivats del tractament dels RAEE.

A continuació, s’adjunten les taules amb tots els residus autoritzats que gestionem, així com el seu codi LER, la gestió autoritzada i el grup de transport que oferim.

Residuos


pdf Descargar