Les Nostres Instal·lacions


A ACS Recycling, disposem d’unes instal·lacions de més de 7.000 m2 (4.000 m2 de planta coberta, 2.500 m2 de pati tancat i 500 m2 d’oficines).

La planta esta estratègicament ubicada vora l’autopista, a Sant Quirze del Vallés, dins del cinturó industrial de Barcelona.

En ella hi trobem les diferents seccions:

Selecció i Classificació

Un cop documentada l’entrada dels RAEE  a planta, es procedeix amb la separació per tipologies de tractament posterior, dels diferents RAEE.

Línia de tractament mecànic

En aquesta línia es tracten aquells RAEEs, amb poc contingut en materials de valor, en aquesta es redueix la mida del residu mitjançant un molí de martells ajustables a la mida dels aparells a tractar. En aquesta línia, mitjançant separadors magnètics, tambors magnètics, separació focauld i finalment una útima tria manual, s’aconsegueix la màxima optimització del residu possible.

Línia de monitors i pantalles

Depenent de si son pantalles CRT, LCD o LED, rebran un tractament o un altre,  sent possible efectuar una descontaminació profunda, i separant fraccions amb alt valor de recuperació del residu.

Línia de desmuntatge manual

El desmuntatge a mà es realitza quan el residu a reciclar es senzill de desmuntar i a més contingui fraccions d’alt contingut

A ACS Recycling tenim la vocació de convertir-nos en l’empresa de referencia en el camp del reciclatge i valorització de RAEE de Catalunya.