ACS Reuse


ACS Reuse, es la divisió de ACS Recycling dedicada a donar una segona vida als Aparells Elèctrics i Electronics (AEE), que un cop reparats i revisats pels nostres tècnics, son re-introduïts al mercat. D’aquesta manera s’eviten els costos econòmics i mediambientals de la seva destrucció i del tractament dels residus que generen, a més de satisfer les necessitats del mercat secundari.

A partir de la promulgació del RD 110/2015 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. , tal i com s’expressa en l’Art. 30 Cap.V.1 “En aplicació del principi de jerarquia de residus es donarà prioritat a la preparació per a la reutilització dels RAEE, dels seus components, subconjunts i consumibles”; La reutilització deixa de esser una obligació en la cadena de tractament de residus i tots els seus participants deuen actuar per afavorir-la.

Sens dubte la preparació per a la reutilització es una de les claus de la economia circular, que promou la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge dels bens de consum, deixant enrere models desfasats de economia lineal de producció, consum i rebutjar.

Amb aquest pas ACS Recycling, es converteix en el primer centre de preparació per a la reutilització de RAEE autoritzat per l‘Agència de Residus de Catalunya, ajudant als productors, distribuïdors i usuaris de AEE a complir amb les seves obligacions legals i mediambientals.

Així mateix, a traves dels nostres canals de distribució, permeten l’accés a les noves tecnologies a sectors socials amb menors recursos, afavorint l’ús de la tecnologia a un major nombre de persones, ja sigui a traves de la venta directa o be amb donacions a entitats de caràcter social.

Poden consultar les nostres ofertes a*: http://stores.ebay.es/acsreuse

*En prémer l’enllaç obrirà una pàgina web externa i independent de ACSRecycling.es